Назад

ВО МОСКВА ОД 3 ДО 15 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДРЖИ МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ „НЕДЕЛА НА РУСКАТА ЕНЕРГЕТИКА“

Целта на Форумот е да ги демонстрира перспективите на рускиот комплекс за гориво и енергија и да го реализира потенцијалот на меѓународната соработка во енергетскиот сектор. Форумот ќе стане платформа за дискутирање на главните предизвици со кои се соочува енергетскиот сектор во економијата и актуелните проблеми во развојот на различни енергетски сектори.

Организатори се Министерството за енергетика на Руската Федерација и Владата на Москва. Операторот на Форумот е Фондацијата Росконгрес.

Настаните на фондот соберат учесници од 208 земји и територии, повеќе од 15 илјади претставници на медиумите работат годишно на настаните на Росконгрес, повеќе од 5.000 експерти во Русија и во странство се вклучени во аналитичка и експертска работа.

Место на одржување: Централна изложбена сала „Манеж“.

Аплицирајте: https://rusenergyweek.com/en/participate/