Назад

ВОДИЧОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НА РУСИЈА

Во рамките на развојот на односите со странските земји во областа на здравството, како и со цел промовирање на медицинскиот туризам, руското Министерство за здравство подготви информативен водич за активностите на неговите институции.

Водичот содржи контакти на медицински установи, како и информации за услуги. Информациите се претставени на руски и англиски јазик.

Водичот е објавен на официјалната веб-страница на Министерството за здравство на Русија https://minzdrav.gov.ru/ministry/inter