Назад

ПРОМОЦИЈА НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОТ И НА ИЗДАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК “РУСКА РЕЧ”

 

 

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИИ

АМБАСАДА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

Ul. Pirinska 44, 1000 Skopje

tel.: (+389 2) 311-7160, fax: (+389 2) 311-7808

e-mail: embassy@russia.org.mk

http://macedonia.mid.ru

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЕДИУМИТЕ

№ 01- 25 - 03 - 13

 

ПРОМОЦИ Ј А НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОТ И НА ИЗДАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК "РУСКА РЕЧ"

 

На 26 март 2013 година во 13.40 часот во мал свечен салон во Собранието на Република Македонија по повод доаѓање на делегациј ата на Државната Дума на Руската Федераци ј а во Република Македони ј а во присуство на македонските и руските пратеници ќе се одржи промоци ј а на интернет-порталот и на изданието на македонски јазик "Руска реч" со цел да се промовира нивното значење за приближувањето на народите од двете земји и за запознавањето на јавноста во Република Македонија со актуелните теми во руското општество.

 

Се покануваат претставници на медиумите.

 

25 март 2013 година